ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Εφόσον επιλέξετε την εταιρία μας για την τοποθέτηση του συστήματος ασφαλείας, να είστε σίγουροι πως θα γίνει με τον πιο σωστό τρόπο όσο αφορά την ασφάλειά σας, αλλά και με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, η σωστή και αποτελεσματική ως προς την λειτουργικότητα τοποθέτησή τους είναι ο στόχος μας.

Βασική υποδομή, καλωδιώσεις, τοποθέτηση κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν επιλεγεί κατά την διαδικασία της μελέτης, πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρίας μας, το οποίο είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενημερωμένο γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Τελευταίο στάδιο της εγκατάστασης είναι ο προγραμματισμός του συστήματος ασφαλείας ο οποίος γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Δηλαδή, προγραμματίζεται πόσοι χρήστες θα χειρίζονται το σύστημα και με ποια δικαιώματα ο καθένας, ποιες περιοχές θα καλύπτονται και με ποιον τρόπο και γίνεται εκμάθηση τους συστήματος στους χρήστες, ώστε να το χειρίζονται με άνεση και ευκολία.