ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Κάθε σύστημα ασφαλείας χρειάζεται κάθε ένα με δύο έτη ( ανάλογα με το σύστημα), προγραμματισμένη συντήρηση ώστε να διασφαλίσουμε την αποδοτικότητα της λειτουργικότητάς του. Η συντήρηση περιλαμβάνει την αλλαγή μπαταριών στις κεντρικές μονάδες των συναγερμών και της πυρασφάλειας, στις σειρήνες, στα τροφοδοτικά και στα UPS. Επίσης περιλαμβάνει τον καθαρισμό των ανιχνευτών κίνησης, τον έλεγχο επαφών, τον έλεγχο τροφοδοσίας, τον καθαρισμό & έλεγχο λειτουργίας καμερών και γενικά όλου του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού ενός συστήματος ασφαλείας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Στην περίπτωση που ήδη έχετε τοποθετημένο ένα σύστημα ασφαλείας και θέλετε να αυξήσετε σε αυτό την ασφάλεια, με μία μόνο δωρεάν επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού μας, μπορούμε να συζητήσουμε για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει και τον τρόπο με τον οποίο θα τις καλύψουμε.

Τρόποι επέκτασης ασφάλειας:

  • περιμετρική προστασία (πχ. εξωτερικοί ανιχνευτές, δέσμες)
  • τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης με απομακρυσμένη μετάδοση
  • έλεγχος κα ασφάλεια εισόδου με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά – είσοδο με κάρτα ή κωδικό κλπ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται στα συστήματα ασφαλείας ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη, κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες που τα επηρεάζουν. Η εταιρία μας προμηθεύεται τα προϊόντα της από αξιόπιστες εταιρίες με πολυετή παρουσία στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας και παρέχει διετή εγγύηση για τα περισσότερα προϊόντα της. Όταν ένα υλικό παρουσιάσει βλάβη, είτε είναι εντός είτε εκτός εγγύησης, αναλαμβάνουμε την επισκευή του και αν αυτό είναι απαραίτητο, την αντικατάστασή του με καινούριο. Εάν το προϊόν είναι πολύ παλιό και δεν υπάρχει πια, το αντικαθιστούμε με άλλο ίδιας τεχνολογίας ή ανώτερης.